شرکت ایمن گستر تهران پویا خدمات جامع اخذ تاییدیه آتش نشانی و سیستم‌های ایمنی را ارائه می‌دهد. در این بخش با همکاری کارفرمای محترم، مراحل تشکیل پرونده، ارائه و اخذ تاییدیه برای نقشه‌های سیستم اعلام، اطفا و اگزاست را پیگیری و با نظارت بر فرآیند اجرا و آزمایش سیستم‌های آتش نشانی، اخذ تاییدیه آتش نشانی را آسان می‌کنیم. در تمامی مراحل همراه شما خواهیم بود و تا اخذ نهایی تاییدیه آتش نشانی در کنارتان هستیم.