اطفا حریق
امسال بیش از ۲ هزار بازدید از اماکن تجاری، اداری، فرهنگی، تاریخی و مسکونی شهر بجنورد انجام شده است.

موارد غیرایمن به این اماکن تذکر داده شده است و اگر مالکان این مراکز غیرایمن اقدامات لازم برای رفع مشکلات را انجام ندهند، پس از صدور اخطار و پایان مهلت رفع نقص، با اخذ مجوز از مراجع قانونی و قضایی، نسبت به پلمب آنها اقدام خواهد شد.

وجود مشکلات تاسیسات برقی، سامانه های گرمایشی نامناسب، سازه‌های قابل اشتعال، مشکل تردد خودروهای اطفایی امدادی در هنگام بروز حادثه و نبود سامانه های اعلام و اطفای آتش سوزی یا معیوب بودن آن از مواردی است که سبب دادن تذکر به این مراکز شده است.

بازدید از اماکن در قالب طرح جامع به‌صورت دوره‌ای به وسیله گروه واحد پیشگیری آتش نشانی بجنورد انجام می‌شود.

بازدیدها با هدف جلوگیری از حوادث آتش سوزی و خسارت های مالی و جانی انجام می شود.

بر اساس این گزارش در ۱۰ ماهه امسال هزار و ۳۴۴ مورد عملیات آتش نشانی و امداد و نجات توسط آتش نشانان بجنورد انجام شده است.