اطفا حریق
رخداد این حادثه به سامانه ۱۲۵ اطلاع رسانی شد و بلافاصله آتش نشانان ایستگاه های ۹۳ و۲ و خودروی حمل دستگاه تنفسی با هماهنگی ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی تهران به سمت خیابان دماوند، پایین تر از چهارراه نظام آباد، کوچه ولیعصر حرکت کردند.

یک منزل مسکونی دو طبقه که مقادیرزیادی ضایعات پارچه، ملحفه، پتو و… در هر دو طبقه دپو شده بود به علت نامشخصی آتش گرفت و به طور کامل شعله ور شد به طوری که دود زیادی از میان این منزل به آسمان برمی خاست.

نیروهای آتش نشانی بی درنگ پس از قطع جریان اصلی برق و گاز ساختمان، با بکارگیری دستگاه های تنفسی و تجهیزات خاموش کننده از دو جهت به کانون آتش نزدیک شده و عملیات مهار شعله های آتش را آغاز کردند.

همزمان تیمی از آتش نشانان پس از مجهز شدن به تجهیزات انفرادی به جستجو در قسمت های مختلف این ساختمان پرداختند که خوشبختانه پس از بررسی همه قسمت ها و طبقات، معلوم شد هیچ یک از کارگران و نیز ساکنان آن در میان دود و حرارت گرفتار نشده بودند.

نیروهای آتش نشانی با تلاش بسیار این آتش سوزی را اطفا کردند و همچنین از سرایت شعله های آتش به ساختمان های همجوار جلوگیری به عمل آوردند.