اطفا حریق
این حادثه در روستای برزش آباد حومه مشهد رخ داد و در پی آن آتش نشانان از دو ایستگاه به محل حادثه اعزام شدند.

شدت انفجار به حدی بود که واحد مسکونی به صورت کامل ویران شد و ۲ نفر در زیر خروارها خاک ناشی از ریزش آوار گرفتار شدند.

آتش نشانان ۲ مرد ۱۸ و ۲۴ ساله را از زیر آوار خارج کرده و برای سیر مراحل درمان و انتقال به بیمارستان تحویل تکنسین های اورژانس حاضر در محل دادند.

علت دقیق این حادثه توسط کارشناسان مربوطه در آتش نشانی مشهد در حال بررسی است اما طبق بررسی های اولیه، نشت گاز مایع و انفجار سیلندر در این منزل منجر به وقوع انفجار شده است.

هزار و ٨٠٠ آتش نشان در ۵٢ ایستگاه کلانشهر سه و نیم میلیون نفری مشهد خدمت‌رسانی می کنند.