اطفا حریق
به گزارش ایمن گستر تهران پویا، صبح روز گذشته در پی تماس نگهبانان پاساژ با سامانه ۱۲۵ و اطلاع رسانی این آتش سوزی، ستاد فرماندهی آتش نشانی بلافاصله آتش نشانان ایستگاههای ۷ و ۱۰۷ این سازمان را به محل حادثه واقع در بازار بزرگ تهران، بازار سلطانی رهسپارکرد.

آتش سوزی در مغازه ای به وسعت تقریبی ۸۰ متر مربع با کاربری فروش ساعت و بدلیجات رخ داد که دود بسیار زیادی نیز به همراه داشت.

نیروهای آتش نشانی بلافاصله پس از قطع برق و گاز ساختمان و نیزمجهز شدن به تجهیزات حفاظت فردی، در قالب دو گروه مشغول عملیات شدند.

یک گروه از آتش نشانان توانستند به سرعت خود را به کانون آتش سوزی رسانده وشعله های آتش را مهار کنند و گروه دیگر نیز به طور همزمان به جستجوی محبوس شدگان احتمالی درداخل مغازه پرداختند که هیچ فردی پیدا نشد.

آتش نشانان پس از ایمن سازی کامل محل حادثه، تذکرات ایمنی لازم را به مالک مغازه و نگهبانان پاساژ گوشزد کردند.

گفتنی است کارشناسان آتش نشانی این منطقه عملیاتی هم اکنون علت بروز این آتش سوزی و نیز خسارات وارده را در دست بررسی قرار داده اند