اعلام
در پی تماس تلفنی شهروندان با سامانه ۱۲۵ مبنی بر وقوع انفجار همراه با آتش سوزی و آوار در منزل مسکونی، آتش نشانان از چهار ایستگاه به محل حادثه در بولوار رسالت اعزام شدند.

در نبود ساکنان ، طبقه چهارم آپارتمانی مسکونی به دلیل نشت گاز دچار انفجار توام با آتش سوزی و ریزش آوار شده بود که نیروهای آتش نشانی با استفاده از تجهیزات ویژه ،پس از دقایقی عملیات موفق به مهار آتش سوزی شده و سپس عملیات تثبیت و ایمن سازی محل برای جلوگیری از حوادث احتمالی دیگر را انجام دادند.

به دلیل شدت انفجار به یک دستگاه خودرو سواری پارک شده در حاشیه خیابان نیز خساراتی وارد آمد و علت دقیق وقوع این حادثه توسط کارشناسان در دست بررسی است.

یکهزار و ٨٠٠ آتش نشان در ۵١ ایستگاه در کلانشهر مشهد خدمت رسانی می کنند.