اطفا حزیق ضایعات
به گزارش ایمن گستر تهران پویا، یک سوله به وسعت حدوداً ۵۰۰ متر مربع مملو از ضایعات چوب و مواد مختلف به علت نامعلومی آتش گرفت و در اندک زمانی به دلیل وجود مواد قابل اشتعال فراوان در محل، تمامی این مکان کاملاً شعله ور شد.

با توجه به بافت مسکونی در اطراف این انبار، شعله های آتش هرآن احتمال می رفت به منازل مسکونی اطراف سرایت کند که آتش نشانان به محض حضور در محل حادثه، علاوه بر تخلیه ساکنان از منازل اطراف، مشغول خاموش کردن آتش شدند.

نیروهای آتش نشانی پس از کشیدن لوله های پرفشار آب آتش نشانی به محل آتش سوزی، از دو جهت سرگرم مبارزه با آتش شده و پس از به کنترل درآوردن شعله های آتش و مهار آن، به لکه گیری محل حادثه مشغول شدند.

خوشبختانه دراین حادثه به هیچ یک از کارگران این انبار و افراد حاضر در محل آسیب جانی نرسید