کلاه ایمنی آتش نشانی

Rosenbauer، تولید کننده تجهیزات آتش نشانی ، یک خط تولید مونتاژ کلاه ایمنی جدید را در Linz-Pichling راه اندازی کرده است. حدود ۱۰۰,۰۰۰ کلاه ایمنی آتش نشانی رزنبائر در هر سال برای بازار جهانی در HEROS Center of Excellence جدید مونتاژ میشود.
این کلاه های امنیتی با استفاده از جدیدترین تکنولوژی، در تنها کارخانه تولید کلاه ایمنی آتش نشانی در اتریش که سومین کارخانه رزنبائر می شود، مونتاژ می شود. یک کارمند در تولید سری ها با مسئولیت کامل سیستم کامل کلاه ایمنی را تا آخرین بازرسی با جدیدترین تجهیزات نظارتی و پشتیبانی مونتاژ می کند.
رزنبائر، تنها ۵۰۰,۰۰۰ یورو در ابزار و ماشین آلات سرمایه گذاری کرد. تمام قطعات طبق استانداردهای ۴٫۰ صنعت مرتب شده اند. یک سیستم KANBAN با تامین قطعات خودکار و نظارت تولید با تکنولوژی RFID فرآیند تولید را به یکی از مدرن ترین و موثرترین فرآیندها در جهان تبدیل می کند.
این کلاه های ایمنی در چهار خط مونتاژ، با ده ایستگاه مختلف در هر کدام تولید می شوند: در پیش از مونتاژ، ابتدا قطعات داخلی سر هم می شود، در مونتاژ اصلی این متصل به عایق کلاه ایمنی می شود و کار کلاه ایمنی طبق نیازمندی های هر خریدار تمام می شود.
به علاوه، در یک مرکز آزمایش مدرن در مرکز HEROS competence، تمام آزمایش های نظارتی و مطابقت با استاندارد انجام می شوند که در آن تمام گونه های کلاه ایمنی باید توانایی های عملکرد مختلف را تحمل کنند.
تقاضای زیادی برای کلاه های امنیتی Linz در سراسر جهان وجود دارد و اداره های آتش نشانی بیشتری در سراسر جهان برای تجهیرات کلاه ایمنی خود به رزنبائر مراجعه می کنند. بیش از ۷۰۰,۰۰۰ کلاه ایمنی در بیش از ۱۴۰ کشور از اروپا تا امریکا، از استرالیا تا چین تامین شده است.