روز آتش نشانان

بدینوسیله به تمامی دست اندر کاران صنعت آتش نشانی و کسانی که در این حوزه فعالیت می کنند چه بصورت حرفه ای چه داوطلب، چهارم مه، روز جهانی آتش نشانان را تبریک عرض نموده و برای تمامی متولیان ایمنی آرزوی تندرستی و سلامتی دارم.
در حال حاضر که جهان درگیر همه گیری ویروس کروناست آتش نشانان نیز برای کاهش روند شیوع این ویروس کشنده اقدام به ضد عفونی اماکن می نمایند و مردم سراسر دنیا قدردان این اقدام آتش نشانان شجاع هستند و به آنها افتخار می کنند.
همچنین یاد آتش نشانان قهرمانی که در راه خدمت به جامعه و حفاظت از ایمنی همنوعان جان خود را فدا کردند را گرامی می داریم.

مهدی داوری
مدیر عامل سازمان آتش نشانی تهران