به گزارش شرکت ایمن گستر تهران پویا و به نقل از سازمان آتش نشانی، در بخشی از پیام مهدی داوری آمده است:
کارگران از شریف ترین طبقه اجتماع هستند زیرا چرخش دست و بازوی آن ها باعث چرخش چرخه های زندگی جامعه و امتداد رگه های حیات در هستی است.
روز جهانی کار و کارگر را به کارگران پرتلاش ایرانی به ویژه کارگران شاغل در سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران تبریک عرض می نمایم.