اطفا
ساعت ۱۴:۱۳ دقیقه ظهر دیروز، آتش سوزی در یک ساختمان ۴ طبقه واقع در خیابان کارگر جنوبی، پایین تر از میدان حر به سامانه ۱۲۵ سازمان آتش نشانی تهران اطلاع داده شد که بلافاصله با هماهنگی ستادفرماندهی این سازمان نیروهای آتش نشانی ایستگاه های ۵۲، ۱، ۱۱۸ به همراه خودروی حامل تجهیزات تنفسی و نردبان هیدرولیکی به محل حادثه روانه شدند.

محل حادثه یک ساختمان چهار طبقه متعلق به یک شرکت صنایع چوب بود که پشت بام آن به طور موقت تبدیل به انبار شده و با قفسه بندی این مکان مقادیر زیادی لوازم درآن قرار داشت.

هنگام رسیدن آتش نشانان، پشت بام کاملا شعله ور بود و دود زیادی از آن به آسمان بلند شده بود که نیروهای آتش نشانی به سرعت مشغول عملیات شده و با دورشته لوله آبدهی به مقابله با این آتش سوزی گسترده پرداختند.

این آتش سوزی سرانجام با تلاش مداوم نیروهای آتش نشانی مهار و خاموش شده و همچنین از سرایت آن به دیگر نقاط جلوگیری به عمل آمد.

علت بروز این حادثه در حال حاضر توسط کارشناسان علل بررسی حریق منطقه ۵ عملیات سازمان آتش نشانی تهران در دست بررسی است.