اطفا
این حادثه در یک گاراژ ۴۰۰۰ متری در جاده خاوران بعد از سه راهی سیمان به وقوع پیوست و نیروهای آتش نشانی پس از اطلاع از طریق سامانه ۱۲۵ همراه با تجهیزات کامل به محل اعزام شدند.

۱۵۰۰ متر از این گاراژ که بخش از آن مربوط به تهیه صندلی و تودوزی انواع صندلی بود که کاملاً شعله ور شد و شدت حرارت زیاد نیز از دور قابل رؤیت بود.

بخش دیگری از این گاراژ مربوط به تعمیر اتوبوس بود که آتش نیز به این بخش سرایت کرده بود و نیروهای آتش‌نشانی با اقدامات لازم آتش را اطفا و مانع از سرایت بی بیشتر آتش به بخش‌های دیگر این گاراژ ۴۰۰۰ متری شدند.

خوشبختانه این حادثه مصدوم و تلفات جانی به همراه نداشت.