اطفا
ساعت ۲۲:۴۶ در پی تماس شهروندان با سامانه ۱۲۵ سازمان آتش نشانی مبنی بر آتش گرفتن یک واحد مسکونی، بلافاصله ستاد فرماندهی آتش نشانی تهران نیروهای عملیات ایستگاههای ۱۰۲ و ۵۵ به همراه گروه امداد و نجات ۳ و خودرو های پشتیبانی را به محل حادثه واقع در بزرگراه شهید اشرفی اصفهانی، خیابان پیامبرغربی، خیابان شاهد اعزام کرد.

هنگامی که به محل حادثه رسیدیم مشاهده شد یک واحد مسکونی در طبقه پنجم ساختمان ۵ طبقه ای دچار آتش سوزی شده و شعله های آتش نیز از قسمت آشپزخانه در حال سرایت به قسمت های دیگر این منزل است.

آتش نشانان با قطع جریان برق و گاز محل حادثه، بلافاصله مشغول عملیات شدند و همزمان با جستجو در طبقات به منظور یافتن افراد محبوس شده، با کشیدن یک رشته لوله آبدهی به مقابله با آتش سوزی پرداخته وموفق شدند در کمترین زمان ممکن، شعله های آتش در داخل واحد مسکونی را مهار و خاموش کنند.

همه ساکنان که در طبقه پنجم گرفتار دود شده بودند با سرعت عمل وتلاش بی وقفه آتش نشانان به سلامت به خارج از ساختمان منتقل شدند.