اطفا حریق
حادثه آتش سوزی در ساعت ۲ و ۲۵ دقیقه پنج شنبه در یک کارگاه صنعتی واقع در جاده خاوران محله فرون آباد رخ داد.

سه ایستگاه آتش نشانی تهران به عنوان عوامل کمکی در محل حادثه حاضر شدند.

کاربری این کارگاه‌ها، ساخت و مونتاژ لوازم پلاستیک به ویژه ساعت بود که بسیار قابل اشتعال است که دو سوله در این حادثه دچار حریق شدند و کاملاً از بین رفته بودند.

آتش نشانان از سرایت آتش به سایر کارگاه ها جلوگیری کردند و در ساعت ۵ و ۴۵ دقیقه بامداد، عوامل آتش نشانی تهران با خاموش کردن آتش و اطفا حریق، محل را تحویل آتش نشانی فرون آباد دادند و محل را ترک کردند.

این حادثه هیچ مصدومی نداشت اما خسارت مالی زیادی بر جای گذاشته است.