اعلام حریق
مدیر آتش نشانی بجنورد از انفجاز یک منزل مسکونی در منطقه شهرک شاهد بجنورد بر اثر تجمع گاز شهری خبر داد.

ساعت ۱۲:۱۸ دقیقه تماس با آتش نشانی برقرار شد و نیروهای امدادی در کمترین فاصله به محل حادثه اعزام شدند.

بر اثر این حادثه دو واحد کاملا تخریب شده و ۱۰ واحد دیگر نیز آسیب جزئی دیده بودند.

به گفته گریوانی دو نفر نیز به بیمارستان شدند.

تعدادی نیز قبل از رسیدن خودروهای آتش نشانی توسط مردم به بیمارستان منتقل شده بودند.