به گزارش شرکت ایمن گستر تهران پویا و به نقل از پایگاه خبری ۱۲۵، با توجه به شرایط کنونی و شیوع بیماری کرونا با همکاری سپاه قدس، کلاس آموزشی در خصوص بیماری کرونا و راهکارهای پیشگیری از آن در ایستگاه ۲۷ آتش نشانی با حضور محمد دیبا، مدیرمنطقه یک عملیات و تعدادی از روسای ایستگاه های منطقه یک عملیات برگزار شد.

نشست آتش نشانی

نشست آتش نشانی

نشست آتش نشانی

نشست آتش نشانی