اطفا
به گزارش ایمن گستر تهران پویا، از اعلام روز شنبه شهرداری لواسان، «علی احمد مومجی» اظهار داشت: با توجه به وقوع این حوادث، از شهروندان خواستاریم تا با رعایت موارد ایمنی همچون نصب هشداردهنده یا سنسورهای هوشمند که وجود دود را هشدار می‌دهند، قراردادن وسایل قابل اشتعال همچون حوله و لباس در فاصله حداقل یک متری از بخاری و شومینه ها، نگهداری مواد قابل احتراق مانند رنگ و بنزین در ظروف اصلی خود، نصب اصولی وسایل گرمایشی و نصب صحیح لوله بخاری گازی برای خروج کامل گاز مونوکسیدکربن، آتش نشانی را در جلوگیری از بروز حوادث و کاهش صدمات وارده یاری کنند.

لواسان یکی از شهرهای شهرستان شمیرانات در ۱۱ کیلومتری شال شرقی پایتخت واقع است.