اطفا حریق

به گزارش ایمن گستر تهران پویا، در ساعت ۱۱:۱۵ دقیقه صبح روز گذشته ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی تهران پس از دریافت خبر آتش سوزی در یک ساختمان مسکونی و همچنین محبوس شدن افراد درداخل آن، بلافاصله زنگ ایستگاه ۹۹ را بصدا درآورد و آتش نشانان این ایستگاه و نیز تیم نجات ۲ را به همراه دو دستگاه نردبان، تشک نجات، خودروی حامل دستگاه تنفسی را به خیابان هفده شهریور جنوبی، کوچه ی کامل رهسپار کرد.

یکی از ساکنان بدون توجه به موازین ایمنی مشغول کشیدن بنزین از یک دستگاه موتورسیکلت پارک شده در زیر پله ی ورودی ساختمان چهارطبقه مسکونی بود که ناگهان با رسیدن شعله های آتش از کارتن مشتعل به بخارات بنزین، این موتورسیکلت و همچنین کارتن های تخم مرغ موجود در زیرپله دچار آتش سوزی شد.

با توجه به اظهارات شاهدان در محل حادثه، مشخص شد که ۹ نفر شامل چهار مرد، سه زن، دو کودک چهارماهه و یک ساله و نیز دو قلاده سگ و گربه درداخل ساختمان گرفتار شده و در معرض دودگرفتگی قرار دارند.

آتش نشانان با توجه به اولویت قرار دادن نجات محبوسین، بلافاصله پس از قطع برق و گاز ساختمان، با کشیدن یک رشته لوله ی آبدهی به محل آتش سوزی و نیز اطفا کردن شعله های آتش موتور سیکلت، راه ورودی به ساختمان را باز کرده و وارد طبقات شدند.

آتش نشانان در کمترین زمان ممکن موفق شدند افراد گرفتاررا به ساختمان های مجاور رسانده و سپس این ۹ نفر را از طریق پشت بام به محل امن و خارج از ساختمان منتقل کردند که همگی برای معاینات اولیه تحویل عوامل اورژانس شدند.

خوشبختانه با تلاش آتش نشانان هر دو پسر بچه ی چهار ماهه و یکساله که کوچکترین محبوس شدگان این حادثه بودند نیز به سلامت از میان دود نجات پیدا کردند.