اطفا حریق
ساعت ۰۷:۲۰ دقیقه صبح روز گذشته در پی وقوع آتش سوزی در یک مجتمع اداری تجاری در محله ازگل، خیابان گلچین شمالی، ساکنان این مجتمع بلافاصله با سامانه ۱۲۵ تماس گرفتند و درخواست کمک کردند که ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی تهران بی درنگ آتش نشانان ایستگاه ۳۶ را به محل حادثه اعزام کرد.
انباری یک سوپر مارکت به همراه مقادیر زیادی مواد غذای و شوینده انبار شده در طبقه منفی سه، پارکینگ یک مجتمع اداری تجاری هشت طبقه ۳۶ واحدی دچار آتش سوزی شده بود.
شعله های آتش به همراه دود بسیار زیادی از داخل پارکینگ به بیرون زبانه می کشید و انتشار دود در طبقات فوقانی ساختمان، منجر به گرفتار شدن ۵ نفر از شهروندان در داخل این مجتمع، آسانسور و راهروها شده بود.
آتش نشانان پس از قطع جریان برق و گاز مجتمع به دو گروه عملیاتی تقسیم شدند که یک گروه پس از مجهز شدن به دستگاه تنفسی با استفاده از لوله های آبدهی آتش نشانی برای خاموش کردن شعله های آتش وارد پارکینگ منفی سه مجتمع شدند و گروه دیگر نیز با استفاده از دستگاه تنفسی در طبقات بالای مجتمع به جستجوی محبوسین احتمالی پرداختند.
نیروهای عملیات موفق شدند در زمان کوتاهی به کانون آتش سوزی دسترسی پیدا کنند و شعله های آتش را مهار و خاموش کردند.
آتش نشانان پس از بازدید و بررسی در داخل مجتمع موفق شدند ۵ نفر از شهروندان را که در داخل مجتمع و آسانسورساختمان به دام افتاده بودند به بیرون از ساختمان منتقل کنند.
آتش نشانان پس از تخلیه کامل مجتمع و مهار کامل شعله های آتش، دودهای منتشر شده را از داخل مجتمع خارج کردند.
علت بروز این آتش سوزی و برآورد خسارت وارده هم اکنون از سوی کارشناس سازمان آتش نشانی تهران در حال بررسی است.