اطفا حریق مسکونی
شامگاه شنبه پاساژ نیکنام در مرکز شهر، در طبقه همکف دچار حریق شدید شد.

با این حریق دود کل پاساژ را فرا می‌گیرد و مجبور شدیم افراد محبوس شده را به پشت‌بام پاساژ هدایت کنیم.

آتش به سرعت در حال گسترش بود و حجم زیادی از اجناس داخل دو مغازه طعمه حریق شدند، به‌طوری که آتش در راهروها شلعه‌ور شده بود، اما حضور به موقع نیروهای آتش‌نشانی مانع ادامه حریق شد.

حریق مهار شد و افراد از بام و داخل پاساژ به سلامت خارج شدند.