اطفا

ساعت ۲۲:۳۰ دقیقه در پی وقوع آتش سوزی در یک ساختمان مسکونی واقع در محله اختیاریه، خیابان جهانی نیا، ساکنان این ساختمان بلافاصله با سامانه ۱۲۵ تماس گرفتند و درخواست کمک کردند که ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی تهران بی درنگ آتش نشانان ایستگاه های ۶۱، ۹۷ و گروه امداد و نجات ۴ را به همراه خودروی حامل دستگاه تنفسی به محل حادثه اعزام کرد.

انباری یکی از واحد ها به همراه مقادیر زیادی لوازم انبار شده در پارکینگ یک ساختمان مسکونی شش طبقه ۱۶ واحدی به علت نامعلوم دچار آتش سوزی شده بود.

شعله های آتش به همراه دود بسیار زیادی از داخل پارکینگ به بیرون زبانه می کشید و انتشار دود در طبقات فوقانی ساختمان منجر به گرفتار شدن ۸ نفر از ساکنان در داخل واحدهای مسکونی، آسانسور و راهروها شده بود.

آتش نشانان پس از قطع جریان برق و گاز ساختمان به دو گروه عملیاتی تقسیم شدند که یک گروه پس از مجهز شدن به دستگاه تنفسی با استفاده از لوله های آبدهی آتش نشانی برای خاموش کردن شعله های آتش وارد پارکینگ ساختمان شدند و گروه دیگر نیز با استفاده از دستگاه تنفسی در طبقات بالای ساختمان به جستجوی محبوسین احتمالی پرداختند.

نیروهای عملیات موفق شدند در زمان کوتاهی به کانون آتش سوزی دسترسی پیدا کنند و شعله های آتش را در همان دقایق اولیه مهار و اطفا کردند.

آتش نشانان پس از بازدید و بررسی در داخل ساختمان موفق شدند ۸ نفر از ساکنان را که در داخل واحد های مسکونی و آسانسور ساختمان به دام افتاده بودند به بیرون از ساختمان منتقل کرده و تحویل عوامل اورژانس دادند.

آتش نشانان پس از تخلیه کامل ساختمان و مهار کامل شعله های آتش، دودهای منتشر شده را از داخل ساختمان تخلیه کردند.

علت بروز این آتش سوزی و برآورد خسارات وارده هم اکنون از سوی کارشناس سازمان آتش نشانی تهران در حال بررسی است.