اطفا

در پی تماس شهروندان با سامانه ۱۲۵، مبنی بر آتش سوزی منزل مسکونی ستاد فرماندهی آتش نشانی تهران ، بلافاصله آتش نشانان ایستگاه های ۴۰، ۱۱۸ و گروه امداد و نجات ۱۴ را به سمت محل حادثه در خیابان نصرت، خیابان ثابت اعزام کرد.

یک دستگاه خودروی سواری ۲۰۶ در قسمت پارکینگ ساختمان مسکونی طعمه آتش سوزی شده و شعله و دود فراوانی آن را در برگرفته بود.

آتش نشانان با رعایت نکات ایمنی و قطع برق و گاز به دو گروه تقسیم شدند و گروهی به جستجوی افراد محبوس شده و گروهی دیگر به مهار آتش سوزی خودرو و جلوگیری از سرایت شعله های سرکش به دیگر نقاط پرداختند.

آتش نشانان با عملیات سریع خود موفق شدند سه نفر ازاهالی ساختمان را که درون طبقات ودر میان دود گرفتار شده بودند را بدون هیچ گونه آسیب دیدگی به بیرون از ساختمان و محلی امن انتقال دهند.

علت این حادثه توسط کارشناسان منطقه ۵ عملیات آتش نشانی در دست بررسی است