اطفا حریق
در پی تماس شهروندان با سامانه ۱۲۵ مبنی بر آتش سوزی مغازه ای در خیابان مولوی، جنب بازار حضرتی ستاد فرماندهی آتش نشانی تهران بی درنگ نیروهای عملیات ایستگاه های ۴، ۱۰۷ و گروه امداد و نجات ۹ و خودروهای پشتیبانی شامل خودروی حامل دستگاه تنفسی را به محل حادثه اعزام کرد.

با رسیدن آتش نشانان به محل حادثه مشاهده شد از زیرزمین مغازه ای به مساحت تقریبی ۳۰ متر مربع دود و شعله ی بسیار زیادی به بیرون زبانه می کشید و صداهای انفجار نیز به گوش می رسید که معلوم شد به دلیل دپوی مواد محترقه ی موجود، است.

آتش نشانان با حفظ ایمنی کامل و بستن دستگاه تنفسی به دو گروه تقسیم شدند که گروه اول با استفاده از چندین لوله آبدهی مشغول مهار آتش شدند و گروه دوم نیز به نجات محبوس شدگان شتافتند که خوشبختانه موفق شدند دو مرد را به محل امن انتقال دهند.

خوشبختانه این حادثه تلفات جانی نداشت ولی خسارت مالی زیادی بر جای گذاشت و علت بروز این حادثه توسط کارشناسان سازمان آتش نشانی در حال بررسی است.