آتش نشانی
با ورود کرونا به کشور و شیوع گسترده آن، سازمان و ارگان های مختلف برای ضدعفونی کردن معابر و المان های شهری پیشقدم شدند. مردان سرخ پوش آتش نشانی هم لباس رزم به تن کردند و به نبرد با کرونا وارد میدان شدند.

ماموران آتش نشانی مردان روزهای سخت هستند. آنها در حادثه ناگوار و تلخ پلاسکو نشان دادند برای نجات هموطنان جانشان را فدا می کنند. این روزها که کرونا در شهر پرسه می زند و جان شهروندان را تهدید می کند، سرخ پوشان آتش نشانی وارد میدان نبرد با ویروس کووید ۱۹ شده اند و با امکانات و تجهیزاتی که در اختیار دارند، مشغول ضدعفونی معابر اصلی و فرعی هستند.

به گفته «امیر مسعود اشراق» ریس ایستگاه شهید امینی، ماموران این ایستگاه از همان روزهای اول از طریق ضدعفونی کردن معابر منطقه ۶ نبرد با کرونا را شروع کردند.

محله های امیرآباد، قزل قلعه، تپه اکبری، یوسف آباد و شهرک والفجر تحت پوشش این ایستگاه هستند و ماموران آتش نشانی ایستگاه شهید امینی به طور مستمر عملیات ضدعفونی را در معابراصلی و فرعی این محله ها را انجام می دهند.

 

آتش نشانی

آتش نشانی