چهارشنبه سوری

به گزارش شرکت ایمن گستر تهران پویا به نقل از فارس نیوز، ملکی سخنگوی سازمان آتش نشانی شهر تهران درباره آمار مربوط به حوادث چهارشنبه آخر سال، گفت: همکاران من تا آخرین ساعات شب در محل های از پیش تعیین شده مستقر شدند.

وی افزود: سالهای گذشته آمار مربوط به شب چهارشنبه آخر سال در بازه ساعت ۱۷ تا ۲۲:۳۰ جمع آوری می شد اما امسال آمار از ساعت ۱۷ تا ساعت ۲۴ محاسبه شد.

ملکی گفت: در این بازه زمانی ۷ ساعته حدود ۲۰۰ مورد آتش سوزی منجر به عملیات داشتیم که بیشتر این حوادث آتش سوزی های مختصری بود مثل آتش سوزی درخت یا سطل زباله.
البته چند مورد آتش سوزی انبار و ساختمان و منزل مسکونی هم داشتیم که البته اینها مواردی بود که همیشه در شبهای دیگر هم شاهد وقوع آن هستیم و مرتبط با حوادث چهارشنبه آخر سال نبود.
چیزی که در نگاه اولیه مشخص بود حکایت از کاهش حوادث به میزان ۵۰ درصد نسبت به سال گذشته داشت و در بسیاری از محلات کاهش چشمگیر حوادث را شاهد بودیم.

ملکی گفت: البته در برخی از محلات هم علیرغم تأکیدات سازمان آتش نشانی شهر تهران، شهروندان بدون رعایت اصول ایمنی اقدام به روشن کردن آتش کرده بودند.
خوشبختانه در شب گذشته هیچ کدام از حوادثی که مأموران آتش نشانی عملیات انجام دادند منجر به فوت شهروندان نشد و این جای شکر دارد.