اعلام حریق
مواد انفجاری که در بیشتر مواقع جهت ماهیگیری استفاده می شود، در طبقه دوم این واحد مسکونی نگهداری شده ولی اینکه چه اقدامی و به چه علتی این انفجار صورت گرفته هنوز مشخص نیست و متاسفانه فردی که این مواد انفجاری را در اختیار داشته است بر اثر این حادثه فوت شد.

بر اساس بررسی های انجام شده توسط دستگاههای امنیتی این انفجار هیچ گونه زمینه امنیتی نداشته و متاسفانه به دلیل سهل انگاری فردی بوده که مواد انفجاری که در ماهیگیری و موارد مشابه استفاده می شود را در خانه نگهداری کرده است.

ادامه روند پیگیری ها توسط دستگاههای مسوول و امنیتی هنوز ادامه دارد.

صبح روز ۱۱ آذرماه سال جاری انفجار یک واحد مسکونی در بلوار ۶۰ متری خرم آباد ۱۲ مصدوم داشت که ۲ نفر از مصدومان به علت شدت جراحات جان خود را از دست دادند.

در ارزیابی اولیه کارشناسان ۱۹ منزل مسکونی آسیب دیدند و یک منزل مسکونی دو طبقه نیز به طور کامل تخریب شده است.