اطفا حریق انباری
به گزارش ایمن گستر تهران پویا، ساعت ۱۰:۲۳ دقیقه صبح امروز در پی تماس کارکنان سیلو تهران با سامانه ۱۲۵ مبنی بر آتش سوزی فضای سبز در کنار انبارهای سیلو واقع در خیابان رجایی چهارراه چیت سازی، ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی تهران بلافاصله آتش نشانان ایستگاه ۹۵ را به محل آتش سوزی اعزام کرد.
به گفته رمضان محمد زمانی فرمانده آتش نشانان اعزامی، علف های خشک در زمینی به وسعت ۵۰۰ متر مربع در مجاورت انبار های سیلو صبح امروز به علت نامعلومی طعمه آتش سوزی شد و همچنین شعله های آتش به سرعت در حال گسترش و سرایت به انبار های مجاور آن بود.

آتش نشانان با رعایت موارد ایمنی و با استفاده از دو رشته لوله آبدهی در ابتدا از سرایت شعله های آتش به داخل انبار جلوگیری کرده و سپس شعله های آتش را به طور کامل اطفا کردند.

آتش نشانان پس از مهار کامل شعله های آتش، ضمن اطمینان از شعله ور شدن مجدد آتش سوزی، موارد ایمنی مورد لزوم را به کارکنان ارائه کردند.
گفتنی علت وقوع این آتش سوزی توسط کارشناس آتش نشانی منطقه در حال بررسی است.

 

اطفا حریق انباری

اطفا حریق انباری