به گزارش ایمن گستر تهران پویا، در ساعت ۲۲:۰۴ دقیقه شب گذشته، ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی تهران بی درنگ آتش نشانان ایستگاه های ۵۵ و ۲۷ به همراه یک دستگاه نردبان و همچنین خودرو حامل دستگاه تنفسی را سریعا به محل حادثه واقع در خیابان شاهین شمالی، نرسیده به بیست متری گلستان اعزام کرد.
به گفته حسین خرادمهر رئیس ایستگاه ۵۵ آتش نشانی؛ هنگامی که آتش نشانان به محل حادثه رسیدند، دود از داخل شعبه بانک خارج می شد و همچنین شعله های آتش بخشی از سالن این شعبه را فرا گرفته بود.

نیروهای آتش نشانی به محض رسیدن به محل حادثه با توجه به قفل بودن درهای بانک به سرعت با برش قفل ها، در ورودی را باز کرده و پس از قطع برق و گاز این مکان، با استفاده از یک رشته لوله آبدهی این آتش سوزی را در کوتاه ترین زمان اطفا کردند.

این رئیس ایستگاه آتش نشانی اعلام کرد که سرعت عمل آتش نشانان در مهار به موقع این آتش سوزی باعث شد خسارات چندانی به این بانک وارد نشود البته فضای داخلی این شعبه مملو از دود شده بود که آتش نشانان بلافاصله با بکارگیری فن های قوی این دودها را به خارج از بانک هدایت و تخلیه کردند.

علت وقوع این آتش سوزی در حال حاضر از سوی کارشناسان آتش نشانی این منطقه در دست بررسی است ولی احتمال می رود اتصالی سیم های برق موجب بروز این آتش سوزی شده باشد که البته تحقیقات بیشتر در این خصوص همچنان توسط کارشناسان در حال بررسی است.

اطفا

اطفا