اطفا حریق پاساژ
به دنبال اعلام خبر این حادثه به سامانه ۱۲۵، ستاد فرماندهی آتش نشانی تهران در ساعت ۱۸:۲۷ دقیقه عصر روز گذشته بلافاصله آتش نشانان ایستگاه های ۱۰۲و ۵۵ به همراه خودروهای پشتیبانی را به محل آتش سوزی واقع در بلوار آیت الله کاشانی، خیابان اباذر اعزام کرد.

آتش سوزی در یک رستوران که درطبقه دوم مجتمع تجاری تفریحی قرار داشت، بوقوع پیوست و هنگام رسیدن آتش نشانان در محل حادثه، شعله های آتش در حالت سرایت به نقاط دیگر بود.

آتش نشانان پس از تجهیز کردن خود به البسه حفاظت فردی و دستگاه تنفسی به سه گروه تقسیم شدند، گروه اول با استفاده از چندین رشته لوله آبرسان و خاموش کننده دستی به مهار آتش پرداخته و از گسترش آن به قسمت های دیگر مجتمع جلوگیری کردند.

گروه دوم نیز همزمان عملیات جست وجوی محبوسین احتمالی را در داخل مجتمع آغازکردند و همچنین گروهی دیگر نیز با استفاده از فن های مخصوص مشغول تخلیه دود و محصولات آتش از داخل این مجتمع تجاری-تفریحی شدند.

به رغم وجود دود و حرارت زیاد در داخل رستوران و دیگر قسمت های مجتمع، آتش نشانان پس از چندین ساعت عملیات نفس گیر و با تلاش بی وقفه خود توانستند ضمن مهار شعله های سرکش آتش، دود و محصولات آتش را از داخل مجتمع خارج کنند.