مانور

به گزارش شرکت ایمن گستر تهران پویا، این مانور عملیاتی توسط آتش نشانان ایستگاههای ۶۹، ۱۰۰ در میدان اتریش در غرب تهران به اجرا در آمد.
محمد اصغری رئیس آتش نشان اعزامی در تشریح این مانور گفت: با هماهنگی ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی تهران به صورت همزمان زنگ ایستگاه های مذکور به صدا در آمد و آتش نشانان بلافاصله به سمت محل مانور حرکت کردند.
وی افزود: نیروهای عملیات پس ازرسیدن به محل مانور به سه گروه تقسیم شدند، گروه اول بعداز تجهیز کردن خود به دستگاه تنفسی اقدام به قطع برق و گاز مجموعه کرده و سپس مصدومین گرفتار شده را از طبقات به بیرون ساختمان منتقل کردند و گروه دوم هم به طور همزمان با کشیدن لوله آبرسانی به خاموش کردن آتش یک دستگاه خودرو سواری در طبقه منفی سه پرداختند وبرای ایمن سازی محل اقدامات لازم را نیز انجام دادند.
اصغری ادامه داد: گروه سوم از آتش نشانان نیز با استفاده از تجهیزات و فن های آتش نشانی، دود حاصله را ازداخل مجتمع به بیرون از مجتمع هدایت کردند.
وی در خاتمه تاکید کرد: با توجه به وجود تعداد زیاد مجتمع های تجاری-اداری در محدوده منطقه یک عملیات آتش نشانی تهران لازم بود که برای آمادگی آتش نشانان مانورهای متعددی دراین نوع اماکن برگزار شود، ازاین رو درنیمه دوم امسال با توجه به برنامه ریزی انجام شده، توسط آتش نشانان ایستگاه های این منطقه عملیاتی در غرب پایتخت به طور مرتب مانورهایی برگزار می شود تا آنان علاوه بر آمادگی کامل درمقابله با حوادث دراین نوع مجتمع ها، اطلاعات خود را نیز در این مورد به روزرسانی کنند