همایش
به اطلاع کلیه همکاران، اساتید دانشگاه ها و دیگر مشارکت کنندگان محترم “پنجمین همایش ملی و دومین همایش بین المللی آتش نشانی و ایمنی شهری” می رساند از آنجا که بیماری جدید کرونا بر اساس قانون بیماری های مسری، به عنوان “بیماری مسری ویژه” مشخص شده است، همایش مذکور که قرار بود مورخ ۱۲ و ۱۳ اسفند ماه سال جاری در هتل المپیک تهران برگزار شود موقتا لغواعلام می شود.
بدینوسیله دبیرخانه همایش از کلیه مشارکت کنندگان حقیقی و حقوقی مراتب تشکر را اعلام و در اطلاعیه های بعدی در خصوص این موضوع تصمیم گیری و اطلاع رسانی صورت خواهد پذیرفت.
ضمنا تاریخ جدید به زودی اعلام خواهد شد.