با توجه به دستور العمل های شهرداری و سازمان آتش نشانی تهران مبنی بر تجهیز و ایمن سازی ساختمانهای تجاری ، اداری ، مسکونی و کارخانجات تولیدی به سیستم های اعلام حریق و اطفاء حریق به منظور امنیت جان و مال هموطنان عزیز همواره مشکلات و در گیری های ذهنی مواجه شدن با قوانین و مقررات جدید و قدیم سازمان آتش نشانی، تشکیل پرونده در سازمان آتش نشانی، پیگیری های مداوم و انجام امور زمان بر اداری را برای سازندگان و پیمانکاران این صنعت در پی داشته است . شرکت ایمن گستر تهران پویا با بهره مندی از کارشناسان با تجربه در زمینه های طراحی سیستم های اعلام حریق ، سیستم های اطفاء حریق ، کارشناسی ایمنی و بهداشت بر طبق ضوابط و دستورالعمل های سازمان آتش نشانی ، همکاری خود را جهت مشاوره و اجرای خدمات اعلام و اطفاء حریق از ابتدا (طراحی ، تشکیل پرونده ، رفع نواقص ) تا انتهای پروژه و دریافت تاییدیه آتش نشانی اعلام می دارد .

  1. تشکیل پرونده و هماهنگی امور اداری پرونده پروژه در سازمان آتش نشانی با اخذ وکالت کاری از کارفرما و یا نماینده قانونی ایشان.
  2. شرکت در جلسات فنی و حل اختلاف سازمان آتش نشانی به عنوان نماینده کارفرما.
  3. طراحی و محاسبات سیستم اعلام و اطفای حریق و ارائه نقشه های مربوطه و تصحیح شماتیک جانمایی.
  4. طراحی سیستم هایی از قبیل فشار مثبت دهلیز پلکان ها،تهویه پارکینگ ها،سیستم پمپاژ و مخازن،شبکه برق اضطراری و …
  5. طراحی و انتخاب نوع خاموش کننده های دستی متناسب، تابلوهای هشدار و …
  6. نظارت بر اجرا و تست سیستم های اعلام و اطفاء حریق و تحویل از پیمانکار.
  7. نظارت بر خریداری اقلامی مانند دربهای دودبند، تجهیرات جانبی استخر، دیگر اقلام مورد نیاز بر اساس استاندارد و … مطابق ضوابط آتش نشانی.
  8. اخذ تاییدیه نهایی از سازمان آتش نشانی