فیوز گازی

فیوز گازی

فیوز گازی وسیله ایست فلزی در سایز ها و مدل های متفاوت ، برای نصب در ورودی لوله ی گاز ساختمان ها و یا نصب در انتهای لوله های گازی ، وظیفه ی این وسیله ، جلوگیری از خروج گازهای اضافی هنگام استفاده بیش از حد از میزان گاز است که در این صورت ، فیوز گازی به صورت خودکار وارد عمل شده و از نشت گاز ، تجمع و انفجار در فضا جلوگیری می کند.