ساعت ۱۰:۳۴ دقیقه در پی تماس شهروندی با سامانه ۱۲۵، یک مورد آتش سوزی در نمایشگاه مبلمان در جاده شمس آباد دزفول اطلاع رسانی شد.
ستاد فرماندهی عملیات به سرعت ۲ اکیپ اطفای حریق از ایستگاه‌های شماره یک و سه را به محل حادثه واقع در جاده شمس آباد اعزام و بلافاصله اقدام به مهار آتش کردند.

در این حادثه نمایشگاه مبلمان دچار آتش سوزی شد و خسارات مالی شدیدی به آن وارد شد.

این حادثه توسط هفت آتش نشان، ۲ خودروی اطفا حریق سنگین از دزفول و یکدستگاه خودروی اطفای حریق از شهر شمس آباد در کوتاه‌ترین زمان ممکن کنترل و مهار شد.

در این حادثه به کسی آسیبی نرسید.