اطفا حریق

ساعت حادثه اعلام شده از سوی شهروندان به سازمان آتش نشانی ساعت ۱:۳۳ دقیقه بامداد بوده است.

هشت ایستگاه آتش نشانی زاهدان برای اطفای این حریق نیرو و تجهیزات اعزام کردند.

۹ خودروی سنگین و نیمه سنگین به همراه ۳۰ آتش نشان به محل این حادثه اعزام شدند.

پایان عملیات اطفا حریق بانک صادرت واقع در تقاطع امام خمینی(ره) – طالقانی در ساعت ۵:۴۳ بامداد دقیقه بوده است.