طراحی سامانه فشار مثبت پلکان و رهیافتی در نرم افزار CONTAM

هدف از برقراری سامانه فشار مثبت پلکان، افزایش فشار هوای داخل محفظه پلکان و جلوگیری از سرایت دود و آتش به داخل آن و ایجاد فضای امن و عاری از دود برای فرار متصرفین می باشد. محاسبات سامانه فشار مثبت براساس اختلاف فشار بین دو فضای مجاور است.

این مقدار اختلاف فشار با توجه به تجهیز ساختمان به سیستم اسپرینکلر یا عدم وجود شبکه بارنده به ترتیب می بایست ۱۲٫۵ و ۲۵ پاسکال باشد. بسته به ارتفاع دهلیز پلکان، نوع طراحی و اجرای سیستم فشار مثبت تغییر می نماید. با توجه به ضوابط روز سازمان آتش نشانی تهران، در ساختمان های با ارتفاع دهلیز کمتر از ۳۰ متر و دارای حداکثر ۲۴ واحد، می توان محاسبات را به صورت سرانگشتی انجام داد.

در صورت افزایش تعداد واحدها و ارتفاع دهلیز طبیعتا محاسبات پیچیده تر شده و به منظور راحتی محاسبات و شبیه سازی دقیقتر نرم افزارهایی مانند CONTAM پیشنهاد شده که اغلب آنها تحت NIST منتشر شده اند.

از طریق این نرم افزار می توان الگوی توزیع دود، غلظت دود و اثرات نفوذ هوا از درزها به باکس پلکان را بررسی و محاسبه نمود. از قابلیتهای دیگر این نرم افزار تحلیل چند زون برای نرخ جریان هوا و غلظت دود است.

فشار مثبت