سیستم اطفا حریق

سیستم اطفا حریق اتوماتیک آبی ( اسپرینکلر ) روش کارآمدی برای اطفا حریق می باشد که در این سیستم برای کنترل حریق از آب استفاده می شود.

این سیستم شامل مجموعه ای از سیستم لوله کشی، اتصالات، شیرها و حسگرهای حرارتی است. برای طراحی و اجرای این سیستم ها قوانین و استاندارد هایی وجود دارد که NFPA مهمترین آنها می باشد.

بر اساس این استاندارد ها سازمان های آتش نشانی کشورمان نیز سعی بر طراحی، مشاوره آتش نشانی و اجرا این سیستم ها نموده اند. این استانداردها و معیارها شامل پمپ های آبرسانی، مخزن های آب، لوله ها و اتصالات، جعبه های آتشنشانی و شبکه های بارنده خودکار می باشد.

روش های طراحی و اجرای سیستم اطفا حریق اتوماتیک آبی در ساختمان ها

 • طراحی با جداول از پیش تعیین شده
 • طراحی هیدرولیکی

سیستم لوله کشی با جداول از پیش تعیین شده

در سیستم لوله کشی با جداول از پیش تعیین شده بوسیله جداول ارائه شده در استانداردهای به روز و ضوابط سازمان آتش نشانی شهر تهران، اندازه گذاری و طراحی سیستم لوله کشی اسپرینکلر صورت می گیرد.

در جداول زیر سایز لوله ها با توجه به جنس و میزان خطر تصرف تعیین می گردد.

اجرای سیستم اطفا حریق

طراحی سیستم اطفا حریق

طراحی بر اساس محاسبات هیدرولیکی

در این روش پس از انجام محاسبات افت فشار آب می توان اندازه سیستم لوله کشی در سیستم اطفا حریق اتوماتیک آبی را تعیین کرد.

مساحت فضای طراحی شده مشخص می کند چه مقدار آب باید در واحد زمان از سیستم تخلیه شود. علاوه بر اینکه تامین فشار و دبی در تمامی سیستم اطفا حریق اتوماتیک آبی مورد توجه است، سایز کردن سیستم نیز بسیار مهم است که توسط طراح تعیین می شود.

در شرایط ایده آل با صرف نظر از افت های موضعی و طولی انتخاب کوچکترین سایز مناسب است. از لحاظ تعیین سایز لوله اگر بحث هزینه در پروژه مورد توجه نباشد استفاده از لوله ۸ اینچ نیز می تواند قابل قبول باشد.

ولی معمولا هزینه اجرای پروژه بسیار مهم است و باید مقرون به صرفه باشد؛ برای ایجاد تعادل بین افت فشار و هزینه تجهیزات سایز لوله ها می بایست به حداقل برسد تا جائیکه فشار در پشت دورترین اسپرینکلر بیش از حد مجاز کاهش پیدا نکند.

در این روش طراحان سه اصل را در نظر می گیرند:

 • تامین فشار مورد نیاز سیستم
 • اسپرینکلرهای باز شده در حریق باید مقدار کافی آب را در مدت زمان مشخص به خارج انتقال دهند.
 • برای کاهش هزینه های سیستم، اندازه لوله ها را تا جای ممکن کوچک در نظر می گیرند.

روند محاسبات و طراحی هیدرولیکی در سیستم اطفا حریق اتوماتیک آبی

 • تعیین کلاس خطر
 • تعیین مساحت، جانمایی و پوشش سیستم
 • برآورد میزان دبی آب لازم هر اسپرینکلر
 • تعیین سیستم لوله کشی متناسب با شرایط پروژه
 • بررسی و تعیین بدترین ناحیه ممکن در زمان آتش سوزی و تعیین تعداد اسپرینکلرهای فعال شده
 • برآورد و محاسبه دورترین اسپرینکلر تا منبع تغذیه آب
 • بررسی و مقایسه موارد محاسبه شده با توجه به ویژگی های منبع
 • انتخاب پمپ و بهینه سازی سایز سیستم لوله کشی

مقایسه طراحی به روش هیدرولیکی و جداول پیش تعیین شده

در سیستم لوله کشی با استفاده از جداول پیش تعیین شده در مقایسه با روش طراحی هیدرولیکی، محاسبات بسیار ساده تر است، در حالیکه هزینه تامین لوله و پمپ سیستم بالاتر می شود.