اطفا
به دنبال تماس ساکنان یک ساختمان مسکونی چهار طبقه با سامانه ۱۲۵ مبنی بر بروز آتش سوزی در یکی از واحدهای طبقه دوم، آتش نشانان ایستگاههای ۸۵ و ۵، با هماهنگی ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی تهران، بی درنگ به محل حادثه درخیابان کارون، بالاتر از تقاطع مرتضوی، کوچه محمودی رهسپار شدند.

آتش سوزی ازقسمت پذیرایی یک منزل مسکونی در طبقه دوم ساختمان چهار طبقه ای شروع شد و به سرعت به قسمت های دیگر این منزل گسترش پیدا کرد.

آتش نشانان به سرعت به دو گروه تقسیم شدند که گروه اول با قطع جریان برق و گاز ساختمان، محل حادثه را ایمن سازی کردند و پس از بازکردن درب ورودی این واحد مسکونی، با استفاده از تجهیزات فردی و لوله های آبرسانی، خود را به کانون آتش سوزی رساندند و در کوتاه ترین زمان ممکن، شعله های آتش را مهار وبه طورکامل خاموش کردند.

همزمان گروه دوم ازآتش نشانان برای نجات محبوسین احتمالی به جستجو در طبقات و واحد های مسکونی دیگر پرداختند که خوشبختانه قبل از رسیدن نیروهای آتش نشانی همه ی ساکنان این ساختمان را ترک کرده بودند.

در این آتش سوزی به هیچ کس صدمه جانی نرسید اما خسارات مالی زیادی به واحد مسکونی طبقه دوم وارد شد.