اطفا حریق

علی زندیه در گفتگو با خبرنگار مهر، وجود سیستم‌های اعلام حریق، اطفای حریق خود بارنده ها، کپسول‌های آتش نشانی، جعبه‌های کمک‌های اولیه، درب‌های ضد حریق از ملزومات ایمنی که باید در ساختمان‌ها طبق آئین نامه ایمنی حریق رعایت شود گفت: با سازمان آتش نشانی است، گفت: با توجه به ارتفاع و دسته بندی ساختمان، تعداد ایمنی‌های یاد شده در ساختمان مختلف، متفاوت است،

در ساختمان‌های مسکونی بالا سه طبقه نیاز به سیستم‌های اطفای حریق و پمپ و منبع است و در ساختمان‌های ۵ طبقه به بالا سیستم‌های اعلام حریق کاربرد دارد و ساختمان‌های بیشتر از ۳۰ متر ارتفاع مسکونی نیازمند آب پاش یا خود بارنده است.

معاون آموزش و پیشگیری سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی قم با تاکید بر این نکته که دسته بندی ملزومات ایمنی در ساختمان‌های تجاری و صنعتی نیز برای استفاده کنندگان آنها تشریح می‌شود، ادامه داد: در حال حاضر تمام ساختمان‌های ۳ طبقه به بالا که می‌خواهند پروانه شروع به کار از شهرداری دریافت کنند باید از سازمان آتش نشانی استعلام گرفته شود و به همراه سازمان نظام مهندسی ساختمان بر وجود ملزومات ایمنی در ساختمان‌ها نظارت شود.