رزمایش مشترک قرارگاه پدافند زیستی قدس سپاه محمد رسول الله (ص) تهران، شهرداری منطقه ۲ و سایر نهادها با هدف پیشگیری از شیوع ویروس کرونا از میدان صادقیه به عنوان یکی از محدوده های پر خطر و با حجم تردد بالا شروع شد و نیروهای حاضر در محل با تمام تجهیزات و امکانات برای ضدعفونی معابر و اماکن خیابان ستارخان را پاکسازی کردند و این غملیات تا میدان توحید ادامه داشت.
رسول کشت پور، شهردار منطقه ۲ در حاشیه عملیات اجرایی این رزمایش گفت: این رزمایش در راستای اقدامات پیشگیرانه و رفع آلودگی محیطی هدفمند و موثر در مقابله با ویروس کرونا و تامین سلامت جامعه شهری و شهروندان اجرا شده است.

با توجه به وسعت تکه دوم پایتخت و وجود مراکز درمانی و اداری در منطقه که باعث افزایش تردد شهروندان شده است، با برگزاری این رزمایش با مشارکت سپاه محمد رسول الله (ص) و سایر ارگان ها، عملیات ضدعفونی معابر به صورت گسترده تر و منسجم تر انجام شد.

در این رزمایش سردار یزدی، فرمانده سپاه محمد رسول الله (ص) تهران، شهرداران مناطق ۵،۲ و ۲۲، سرکلانتری دوم تهران، نیروهای آتش نشانی منطقه ۲ عملیات و سایر ارگان ها، با هدف ضدعفونی معابر در پیشگیری از شیوع کرونا حضور داشتند و مانور با رمز یا صاحب الزمان(عج) به مدت ۴ ساعت اجرا شد.

رزمایش آتش نشانی

رزمایش آتش نشانی

رزمایش آتش نشانی

رزمایش آتش نشانی