شیر حساس به زلزله

شیر حساس به زلزله

شیر حساس به زلزله شیر گازی است که هنگام زمین لرزه ، فشار گاز درون لوله ها را به صفر می رساند تا از انفجار گاز بر اثر صدمات حاصل از زلزله جلوگیری کند.
شیر حساس به زلزله بر روی لوله ورودی اصلی گاز ساختمان ها نصب شده و زمانی که زمین لرزه رخ می دهد ، با احساس لرزش ، جریان گاز درون لوله متصل به خود را قطع می کند.
شما می توانید با نصب این شیر ، از ایجاد خسارت های جبران ناپذیر زلزله و هم چنین انفجار حاصل از نشت گاز جلوگیری کنید ؛ این شیر در دو نوع مکانیکی و الکتریکی و در سایز های متفاوت موجود می باشد.