اعلام حریق مسکونی
این آتش سوزی از یک منزل مسکونی قدیمی که بیشتر سازه آن از چوب بود آغاز شد و به سرعت به مغازه لحاف دوزی مجاور و یک واحد تجاری انبار دیگر سرایت کرد.

با توجه به حجم آتش و فاصله زیاد خودروها آتش نشانی با این روستا، از امکانات روستا و همچین یک دستگاه لودر برای خاموش کردن این آتش سوزی به کار گیری شد.

برای خاموش کردن این آتش سوزی یک دستگاه خودرو آتش نشانی از شهر رویان و در فاصله ۱۵ کیلومتری و خودروی آتش نشانی دهیاری روستای خزر تیره به محل حادثه اعزام شد.

علت وقوع این حادثه در دست بررسی است ولی مقادیر زیادی از لوازم خانگی واحد مسکونی و لوازم ۲ واحد تجاری که لحاف دوزی بود، در آتش سوخت .

میزان خسارت از سوی کارشناسان آتش نشانی در دست بررسی است.

روستای ونوش بخش مرکزی شهرستان نوشهر در فاصله ۳۰ کیلومتری شهر نوشهر و ۱۵ کیلومتری شهر رویان قرار دارد.