روابط عمومی

به گزارش ایمن گستر تهران پویا و به نقل از سازمان آتش نشانی تهران، در این جلسه که صبح دیروز با حضور مدیر عامل، مدیر روابط عمومی و همچنین تعدادی از کارشناسان روابط عمومی و نیز مسئولین و رابطان خبری مناطق ۸گانه سازمان آتش نشانی تهران در محل سالن هیئت مدیره این سازمان برگزار شد، مشکلات و کمبودهای سخت افزاری روابط عمومی های مناطق عملیاتی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
مهدی داوری مدیر عامل سازمان آتش نشانی تهران با تقدیر از زحمات صادقانه و شبانه روز کارکنان و رابطان خبری روابط عمومی های مناطق ۸گانه عملیات این سازمان که به رغم کمبود امکانات در صحنه های حوادث و آتش سوزی ها حضور پیدا کرده و عملیات آتش نشانان را به صورت تصویری و نوشتاری انعکاس می دهند، افزود: مجموعه روابط عمومی هم در انعکاس تلاش ها و زحمات آتش نشانان وهم دراشاعه فرهنگ ایمنی می تواند درجامعه بسیار تاًثیر گذار باشد.
وی افزود آتش نشانان نیز سختی های زیادی را برای آمادگی کامل می کشند تا بتوانند با تعهدی اخلاقی که دارند به بهترین شکل ممکن خدمت رسانی کرده و به یاری مردم بشتابند.
امروز آتش نشانی از نگاه مردم یک سازمان ارزشی محسوب شده و دارای جایگاه ویژه ای درجامعه است، به این خاطر کوچک ترین حرکات آتش نشان ها زیر ذره بین مردم قرار دارد، بنابراین مسئولیت سنگینی بر دوش تک تک آتش نشانان بوده و ضروری است خیلی از مسائل را رعایت کرده و مراقب رفتار شان باشند.

مدیر عامل آتش نشانی درخاتمه ضمن تبریک مجدد روز روابط عمومی، از تک تک نیروهای روابط عمومی در سازمان و مناطق ۸ گانه تقدیر و تشکر کرد و همچنین اظهار امیدواری کرد که شرایط سازمان به گونه ای باشد که هر روز برای شما بهتر از روز قبل بوده و همه تان با فراغ بال و بدون هیچ گونه مشکلی، کارهای بهتر و ارزشمندی را ارائه دهند.
در ادامه این جلسه هریک از مسئولین روابط عمومی مناطق به مسائل واحدهای متبوعه خود که اغلب شامل معضل نبود خودروی ویژه روابط عمومی های مناطق، استمرار آموزش رابطان خبری و نیز مشکلات عدیده ناشی نبود ثبات شغلی و جابجایی های مداوم پرسنل روابط عمومی های مناطق است، پرداختند که مدیر عامل سازمان نیز برای حل این موضوعات قول مساعد داد.
جلال ملکی مدیر روابط عمومی سازمان نیز در ادامه این جلسه به پاسخ سوالات حاضرین پرداخت.

روابط عمومی

روابط عمومی