اطفا حریق
به گزارش ایمن گستر تهران پویا روز گذشته ستاد فرماندهی آتش نشانی با به صدا درآوردن زنگ ایستگاه ۱۵ و اعلام یک مورد آتش گرفتن خودروی سواری، نیروها را برای انجام عملیات به پانزده متری دوم افسریه، خیابان سی و پنج اعزام کرد.

پس از رسیدن به محل مشاهده شد که یک دستگاه خودروی سواری پارک شده جلوی در منزل مالک به دلیل نامعلومی از قسمت موتور طعمه آتش شده و با توجه به احتمال پاره شدن لوله سوخت رسانی به دلیل حرارت و همچنین گرم بودن موتور خودرو، احتمال سرایت آتش به دیگر قسمت‌های خودرو نیز وجود داشت.

نیروها بلافاصله با استفاده از دو دستگاه خاموش کننده پودر، ابتدا از زیر موتور خودرو اقدام به گرفتن شعله کرده و پس از مهار آن و رعایت موارد ایمنی و باز کردن در موتور با استفاده از آب مشغول لکه گیری آتش و خنک کردن موتور خودرو شدند.

در نهایت این عملیات امدادرسانی به سرعت به پایان رسید و پس از سرد کردن موتور و ایمن کردن محل، با دادن تذکرات لازم ایمنی و تحویل خودرو به مالک، نیروها نیز به عملیات خود پایان دادند