اطفا حریق
همسایگان ساعت ۳:۳۹ دقیقه بامداد، در تماس تلفنی با سامانه ۱۲۵ از وقوع یک مورد آتش سوزی خودرو در داخل پارکینگ منزل مسکونی واقع در یاخچی آباد، خیابان مبارک آبادی خبر دادند که ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی تهران بلافاصله آتش نشانان ایستگاه های ۸۲ و۹۵ به همراه گروه امداد و نجات ۶ و خودروهای پشتیبانی را به محل حادثه اعزام کرد.

یک دستگاه خودروی سواری تیبا به علت نامعلومی درداخل پارکینگ یک ساختمان ۴ طبقه مسکونی دچار آتش سوزی شد که مالک آن به سرعت خودروی شعله ور را به بیرون از پارکینگ ساختمان و به خیابان انتقال داد.

هنگام رسیدن آتش نشانان به محل حادثه، این خودرو به طور کامل شعله ور بود و همچنین مالک این وسیله نقلیه که مردی حدوداً ۴۳ ساله بود، از ناحیه دو دست به طور سطحی دچار سوختگی شده بود.

آتش نشانان با رعایت موارد ایمنی و پس از مجهز شدن به دستگاه تنفسی، با استفاده از یک رشته لوله آبده آتش نشانی وارد عمل شده و توانستند شعله های آتش خودرو را به طور کامل خاموش کنند.

پس از خاموش شدن آتش سوزی خودرو، کارشناس سازمان آتش نشانی به بررسی علت بروز این آتش سوزی پرداختند.