مولوی
ساعت ١٣:١٣ دقیقه یک مورد آتش سوزی در یک انبار در خیابان مولوی به سامانه ١٢۵ سازمان آتش نشانی شهرداری تهران اطلاع داده شد که بلافاصله در پی آن چهار ایستگاه آتش نشانی به همراه خودرو های پشتیبانی به محل اعزام شدند.

آتش نشانان در مدت زمان دو دقیقه به محل رسیدند، البته بخشی از این معبر باریک بود و رسیدن به محل مشکلات خاص خود را داشت. آتش نشانان با حضور در محل مشاهده کردند که در یک ملک دو طبقه قدیمی به وسعت ٣٠٠ متر که با داربست و وسایلی که مقاومت نداشتند طبقه شده بود حریق رخ داده است. حجم بسیار زیادی پنبه، نخ و پارچه در این محل نگهداری می شد و کاملا شعله ور بود.

در مجاورت این انبار نیز سوله های دیگری وجود داشت که بیم سرایت آتش به آن ها نیز وجود داشت بنابراین آتش نشانان عملیات را آغاز کرده و به سرعت آتش را تحت کنترل گرفتند.

خوشبختانه در حال حاضر آتش خاموش شده و نیرو ها مشغول ایمن سازی و لکه گیری هستند، سازه هایی که با مواد نامقاوم ساخته شده بود در همان دقایق اولیه تخریب شده بود.

به گفته ملکی، این حادثه هیچ مورد مصدومیت و تلفات جانی نداشت.