اطفا
ساعت ۱۲:۲۰ ظهر یک مورد آتش سوزی خودرو واقع در خیابان آجودانیه نبش کوچه چهارم به سازمان آتش نشانی تهران اعلام شد.

آتش نشانان سریعاً از دو ایستگاه به محل اعزام شدند و اولین گروه آتش نشانان ۴ دقیقه بعد از اعلام به محل حادثه رسیدند.

آتش نشانان مشاهده کردند یک دستگاه خاور که متعلق به شرکت‌های پیمانکار خصوصی حمل بنزین بود، دچار حریق شده است.

بنا بر اعلام راننده، تانکر خودرو پر نبوده و بعد از اینکه راننده متوجه نشتی می‌شود، خودرو را به حاشیه خیابان منتقل می‌کند.

کمی از بنزین به جوی کنار خیابان سرایت کرده و به غیر از خودروی حامل سوخت، جوی و چند اصله درخت هم دچار حریق می‌شوند.

آتش سریعاً خاموش شد. چند اصله از درختان دچار خسارت شدند اما خوشبختانه هیچ خودرو و فردی به غیر از خودروی حامل سوخت دچار حریق نشد.