اطفا حریق مسکونی
ساعت ۱۲ و۲۶ دقیقه شنبه ۱۸ بهمن آتش سوزی یک انبار ضایعات پلاستیک به سامانه ۱۲۵ گزارش شد.

با دریافت این گزارش مرکز فرماندهی بلافاصله سه گروه عملیاتی از ایستگاه های مرکزی، غدیر و فرهنگ به محل حادثه اعزام کرد.

گروه های اعزامی که با توجه به ساعت پیک ترافیک در بلوار ارتش در حداقل زمان به محل حادثه رسیده بودند، در بررسی اولیه مشاهده کردند که یک انبار جعبه و ضایعات پلاستیکی طعمه حریق شده و دود ناشی از آن تا فاصله چندین کیلومتری قابل رویت است.

آتش نشانان با مشاهده وضعیت موجود بلافاصله عملیات اطفا حریق را آغاز کردند و در همان لحظات اولیه موفق به مهار آتش سوزی و جلوگیری از سرایت آتش شدند.

در این عملیات که ۳۰ دقیقه به طول انجامید ۱۰ آتش نشان در قالب سه گروه عملیاتی حضور داشتند که پس از خاموش کردن کامل آتش با ارائه تذکرات ایمنی به متصرفان، برای ادامه خدمت رسانی به ایستگاه های مبدا بازگشتند.

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر همدان دارای ۱۰ ایستگاه عملیاتی فعال با ۲۰۱ نیروی عملیاتی و اداری است که به صورت شبانه روزی و در سه شیفت کاری، آماده ارائه خدمات به شهروندان هستند.