اطفا
روز سه شنبه وقوع انفجار در یک منزل مسکونی در مرکز لرستان صدای مهیبی را به دنبال داشت که در مناطق مختلفی از شهر خرم آباد نیز شنیده شد.

در این انفجار که احتمالاً ناشی از نشت گاز باشد، یک منزل مسکونی دو طبقه و منازل اطراف آن دچار ریزش و خسارت شدند

در ارزیابی اولیه این حادثه، ۱۹ منزل مسکونی آسیب دیدند و یک منزل مسکونی دو طبقه کاملاً تخریب شده است.

همچنین ۹ دستگاه خودرو نیز در این حادثه خسارت دید.

متأسفانه در این حادثه دو نفر جان خود را از دست دادند.

این حادثه ۱۲ مصدوم نیز در پی داشته است.