اطفا
ساعت ٠۶:٠٨ دقیقه صبح روز جاری یک مورد آتش سوزی در یک مغازه به سامانه ١٢۵ سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران اطلاع داده شد که بلافاصله در پی آن ایستگاه شماره سه به محل حادثه واقع در خیابان پیروزی، خیابان شکوفه، خیابان درودیان اعزام شد.

آتش نشانان در مدت زمان سه دقیقه به محل رسیده و مشاهده کردند که در یک باب مغازه که در طبقه همکف یک منزل قدیمی دو طبقه واقع شده بود حریق رخ داده است. این مغازه کرکره ای بود و کرکره آن پایین بود، البته قفل نبود.

آتش سوزی در همان قسمت همکف که مغازه بود آغاز شده بود، مغازه قدیمی بود و دیگر کسب و کاری در آن انجام نمی شد، در طبقه بالای آن یک خانواده چهار نفره زندگی می کردند که دود به آن طبقه نیز سرایت کرده بود. گروهی از آتش نشانان خود را به قسمت بالایی رساندند و هر چهار نفر را به سلامت خارج کردند.

به محض بالا زدن کرکره، حجم زیادی از دود و آتش از قسمت مغازه خارج شد که آتش نشانان مشغول عملیات اطفا شدند و به داخل نفوذ کردند. آتش نشانان حین جست و جو با وضعیت سوخته یک مرد مسن که به گفته همسایه ها در همان مغازه زندگی می‌کرده مواجه شدند.

به گفته افراد این مرد حدود ٩٠ ساله بوده که در انتهای مغازه در میان حجمی از شعله ها گرفتار شده بوده است، به تایید عوامل اورژانس مشخص شد که او جان خود را از دست داده است.

کارشناسان در محل حاضر شدند و البته علت اصلی فوت پس از معاینات دقیق تر آن توسط عوامل پزشکی قانونی اعلام خواهد شد.